Selecteer een pagina

Stress en angst

 39,95

Walter De Pauw studeerde experimentele psychologie en criminologie aan de VU Brussel. Met uitzonderling van Forensische Hypnose (1999) publiceerde hij meestal rond het thema van ‘allochtonen’, criminaliteit en justitie. Hieronder vallen onder meer: Migranten in de balans (2000) en Justitie onder invloed”
(2010). Ook verschillende onderzoeksrapporten annex wetenschappelijke artikels situeren zich op het brede terrein van de criminologie, c.q. drugs, straftoemeting (sentencing) en het strafrechtelijk beleid.

Artikelnummer: 9789492908032 Categorie:

Beschrijving

Stress heeft altijd te zien met een onevenwichtige relatie tussen organisme en omgeving; angst met het gepercipieerde gevaar van uitsluiting en/of controleverlies. Stress en uiteindelijk angst kunnen heel uiteenlopende reacties losmaken, de ene reactie al meer aangepast of gewenst dan de andere.
Mensen, maatschappijen en culturen (landen en/of regio’s) verschillen immers in factoren die als stressvol ervaren worden, in de manier waarop deze (al dan niet kunnen) uitlopen in angst én in de manier hoe daar dan vervolgens wordt op gereageerd, hoe er mee wordt omgegaan (coping).
Problemen kunnen worden geïnternaliseerd (vooral door vrouwen, en in autoritaire systemen) of geëxternaliseerd (vooral door mannen); een goed gekend voorbeeld van de eerste manier is depressie, een bekend voorbeeld van de tweede manier is delinquentie. Een parallel patroon kenmerkt oosterse respectievelijk westerse culturen. Bepaalde maatschappelijke evoluties dragen op hun eigen manier bij aan de verschijningsvorm van de stress-angst-copingketen die verder in detail wordt besproken.